Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten betreffende de levering van diensten aan en het verrichten van bijkomende werkzaamheden door een wederpartij (‘Leverancier’) ten behoeve van Gooiconsult B.V. en Gooiconsult Academie.

Algemene voorwaarden Gooiconsult B.V. (pdf, 108 kb)

Algemene voorwaarden Gooiconsult Academie (pdf, 149 KB)